Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
agent agent Tezaurus trestného práva
alternatívne tresty alternatívne tresty Tezaurus trestného práva
alternatívna služba alternatívna služba Tezaurus trestného práva
apartheid apartheid Tezaurus trestného práva
bankové tajomstvo bankové tajomstvo Tezaurus trestného práva
bezbranná osoba bezbranná osoba Tezaurus trestného práva
bezprostredne nadriadený prokurátor bezprostredne nadriadený prokurátor Tezaurus trestného práva
bránenie v získaní dôkazu bránenie v získaní dôkazu Tezaurus trestného práva
branie rukojemníka branie rukojemníka Tezaurus trestného práva
chorá osoba chorá osoba Tezaurus trestného práva
chránený svedok chránený svedok Tezaurus trestného práva
chránená osoba chránená osoba Tezaurus trestného práva
ciacha ciacha Tezaurus trestného práva
činnosť pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu činnosť pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu Tezaurus trestného práva
cudzia moc cudzia moc Tezaurus trestného práva
cudzí činiteľ cudzí činiteľ Tezaurus trestného práva
cudzia vec cudzia vec Tezaurus trestného práva
cudzie vojsko cudzie vojsko Tezaurus trestného práva
cudzina cudzina Tezaurus trestného práva
daňové tajomstvo daňové tajomstvo Tezaurus trestného práva
detencia detencia Tezaurus trestného práva
detská prostitúcia detská prostitúcia Tezaurus trestného práva
detská pornografia detská pornografia Tezaurus trestného práva
detské pornografické predstavenie detské pornografické predstavenie Tezaurus trestného práva
dezercia dezercia Tezaurus trestného práva
dieťa dieťa Tezaurus trestného práva
dištančné delikty dištančné delikty Tezaurus trestného práva
dohoda o vine a treste dohoda o vine a treste Tezaurus trestného práva
dôkaz dôkaz Tezaurus trestného práva
dôkazný prostriedok dôkazný prostriedok Tezaurus trestného práva
dokazovanie dokazovanie Tezaurus trestného práva
dokonaný trestný čin dokonaný trestný čin Tezaurus trestného práva
donucovacie prostriedky donucovacie prostriedky Tezaurus trestného práva
dopravná nehoda dopravná nehoda Tezaurus trestného práva
doručovanie písomností doručovanie písomností Tezaurus trestného práva
dôverník dôverník Tezaurus trestného práva
dôveryhodná osoba dôveryhodná osoba Tezaurus trestného práva
dôvodnosť obvinenia dôvodnosť obvinenia Tezaurus trestného práva
dovolanie dovolanie Tezaurus trestného práva
dovolené riziko dovolené riziko Tezaurus trestného práva
druhotná viktimizácia druhotná viktimizácia Tezaurus trestného práva
druhy trestov druhy trestov Tezaurus trestného práva
druhy ochranných opatrení druhy ochranných opatrení Tezaurus trestného práva
etnická skupina etnická skupina Tezaurus trestného práva
európsky zatýkací rozkaz európsky zatýkací rozkaz Tezaurus trestného práva
eutanázia eutanázia Tezaurus trestného práva
exhumácia mŕtvoly exhumácia mŕtvoly Tezaurus trestného práva
extradícia extradícia Tezaurus trestného práva
extrémistická skupina extrémistická skupina Tezaurus trestného práva
extrémistický materiál extrémistický materiál Tezaurus trestného práva