Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
neľudskosť neľudskosť Tezaurus trestného práva
nemravný život nemravný život Tezaurus trestného práva
neodkladný úkon neodkladný úkon Tezaurus trestného práva
neodvedenie dane a poistného neodvedenie dane a poistného Tezaurus trestného práva
neopakovateľný úkon neopakovateľný úkon Tezaurus trestného práva
neoprávnené podnikanie neoprávnené podnikanie Tezaurus trestného práva
neoprávnená výhoda neoprávnená výhoda Tezaurus trestného práva
neoprávnený zásah do počítačového údaja neoprávnený zásah do počítačového údaja Tezaurus trestného práva
neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi Tezaurus trestného práva
neoprávnený zásah do počítačového systému neoprávnený zásah do počítačového systému Tezaurus trestného práva
neplnenie odvodnej povinnosti neplnenie odvodnej povinnosti Tezaurus trestného práva
nepovolená výroba liehu nepovolená výroba liehu Tezaurus trestného práva
nepriamy dôkaz nepriamy dôkaz Tezaurus trestného práva
nepriama korupcia nepriama korupcia Tezaurus trestného práva
nepriamy páchateľ nepriamy páchateľ Tezaurus trestného práva
neupotrebiteľná vec neupotrebiteľná vec Tezaurus trestného práva
novonarodené dieťa novonarodené dieťa Tezaurus trestného práva
nutná obrana nutná obrana Tezaurus trestného práva
obchádzanie brannej povinnosti obchádzanie brannej povinnosti Tezaurus trestného práva
obchodné tajomstvo obchodné tajomstvo Tezaurus trestného práva