Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
krivá výpoveď krivá výpoveď Tezaurus trestného práva
krivá prísaha krivá prísaha Tezaurus trestného práva
krízová situácia krízová situácia Tezaurus trestného práva
kupliarstvo kupliarstvo Tezaurus trestného práva
legalizácia príjmov z trestnej činnosti legalizácia príjmov z trestnej činnosti Tezaurus trestného práva
lehota lehota Tezaurus trestného práva
liek liek Tezaurus trestného práva
listinné dôkazy listinné dôkazy Tezaurus trestného práva
marenie dôkazu marenie dôkazu Tezaurus trestného práva
marenie exekučného konania marenie exekučného konania Tezaurus trestného práva
marenie výkonu správy daní marenie výkonu správy daní Tezaurus trestného práva
marenie prípravy a priebehu volieb a referenda marenie prípravy a priebehu volieb a referenda Tezaurus trestného práva
marenie spravodlivosti marenie spravodlivosti Tezaurus trestného práva
marenie výkonu úradného rozhodnutia marenie výkonu úradného rozhodnutia Tezaurus trestného práva
marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania Tezaurus trestného práva
malá škoda malá škoda Tezaurus trestného práva
medzinárodný zatýkací rozkaz medzinárodný zatýkací rozkaz Tezaurus trestného práva
miesto spáchania trestného činu miesto spáchania trestného činu Tezaurus trestného práva
mimoriadna služba mimoriadna služba Tezaurus trestného práva
mladistvý mladistvý Tezaurus trestného práva