Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
vlámanie vlámanie Tezaurus trestného práva
vniknutie do obydlia vniknutie do obydlia Tezaurus trestného práva
vnútorná diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody vnútorná diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody Tezaurus trestného práva
vojak v zálohe vojak v zálohe Tezaurus trestného práva
vojak vojak Tezaurus trestného práva
vojenská služba vojenská služba Tezaurus trestného práva
vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody Tezaurus trestného práva
vopred uvážená pohnútka vopred uvážená pohnútka Tezaurus trestného práva
vrátenie veci vrátenie veci Tezaurus trestného práva
vražda vražda Tezaurus trestného práva
všeobecné ohrozenie všeobecné ohrozenie Tezaurus trestného práva
všeobecné nebezpečenstvo všeobecné nebezpečenstvo Tezaurus trestného práva
výbušnina výbušnina Tezaurus trestného práva
výchovné opatrenia výchovné opatrenia Tezaurus trestného práva
vydieračský únos vydieračský únos Tezaurus trestného práva
vydieranie vydieranie Tezaurus trestného práva
vyhýbanie sa výkonu civilnej služby vyhýbanie sa výkonu civilnej služby Tezaurus trestného práva
vykonávacie konanie vykonávacie konanie Tezaurus trestného práva
výpis z registra trestov výpis z registra trestov Tezaurus trestného práva
výroba a držba falšovateľského náčinia výroba a držba falšovateľského náčinia Tezaurus trestného práva