Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
trestný čin spáchaný so zbraňou trestný čin spáchaný so zbraňou Tezaurus trestného práva
trestný čin spáchaný vlámaním trestný čin spáchaný vlámaním Tezaurus trestného práva
trestný čin spáchaný v obydlí trestný čin spáchaný v obydlí Tezaurus trestného práva
trestný čin spáchaný ľsťou trestný čin spáchaný ľsťou Tezaurus trestného práva
trestný čin spáchaný násilím trestný čin spáchaný násilím Tezaurus trestného práva
trestný čin spáchaný s použitím nátlaku trestný čin spáchaný s použitím nátlaku Tezaurus trestného práva
trváci trestný čin trváci trestný čin Tezaurus trestného práva
trýznivý spôsob spáchania trestného činu trýznivý spôsob spáchania trestného činu Tezaurus trestného práva
ublíženie na zdraví ublíženie na zdraví Tezaurus trestného práva
účasť na samovražde účasť na samovražde Tezaurus trestného práva
účastníctvo účastníctvo Tezaurus trestného práva
účastník trestného činu účastník trestného činu Tezaurus trestného práva
ujma na zdraví ujma na zdraví Tezaurus trestného práva
úkladná vražda úkladná vražda Tezaurus trestného práva
úkony trestného konania procesné úkony Tezaurus trestného práva
úmysel úmysel Tezaurus trestného práva
úplatok úplatok Tezaurus trestného práva
upozornenie prokurátora upozornenie prokurátora Tezaurus trestného práva
upustenie od potrestania upustenie od potrestania Tezaurus trestného práva
upustenie od súhrnného trestu a ďalšieho trestu upustenie od súhrnného trestu a ďalšieho trestu Tezaurus trestného práva