Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
trestný čin neľudskosti neľudskosť Tezaurus trestného práva
trestný čin extrémizmu extrémizmus Tezaurus trestného práva
trestný čin odloženia dieťaťa odloženie dieťaťa Tezaurus trestného práva
trestný čin opustenia dieťaťa opustenie dieťaťa Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Tezaurus trestného práva
trestný čin obmedzovania slobody pobytu obmedzovanie slobody pobytu Tezaurus trestného práva
trestný čin zavlečenia do cudziny zavlečenie do cudziny Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania slobody združovania a zhromažďovania porušovanie slobody združovania a zhromažďovania Tezaurus trestného práva
trestný čin násilia proti skupine obyvateľov násilie proti skupine obyvateľov Tezaurus trestného práva
trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa zneužívanie právomoci verejného činiteľa Tezaurus trestného práva
trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia marenie výkonu úradného rozhodnutia Tezaurus trestného práva
trestné činy extrémizmu trestné činy extrémizmu Tezaurus trestného práva
trestné činy terorizmu trestné činy terorizmu Tezaurus trestného práva
trestný čin prevádzkovania nepoctivých hier a stávok prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok Tezaurus trestného práva
trestný čin marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania Tezaurus trestného práva
trestný čin neoprávneného zásahu do počítačového systému neoprávnený zásah do počítačového systému Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti Tezaurus trestného práva
trestný čin vzbury väzňov vzbura väzňov Tezaurus trestného práva
trestný čin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy Tezaurus trestného práva
trestný čin spáchaný verejne trestný čin spáchaný verejne Tezaurus trestného práva