Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
trestný čin pytliactva pytliactvo Tezaurus trestného práva
trestný čin pohŕdania súdom pohŕdanie súdom Tezaurus trestného práva
trestný čin krivého obvinenia krivé obvinenie Tezaurus trestného práva
trestný čin marenia prípravy a priebehu volieb a referenda marenie prípravy a priebehu volieb a referenda Tezaurus trestného práva
trestný čin neoprávneného zásahu do počítačového údaja neoprávnený zásah do počítačového údaja Tezaurus trestného práva
trestný čin poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky Tezaurus trestného práva
trestný čin poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva Tezaurus trestného práva
trestná zodpovednosť trestná zodpovednosť Tezaurus trestného práva
trestný čin nadržovania nadržovanie Tezaurus trestného práva
trestný čin zasahovania do nezávislosti súdu zasahovanie do nezávislosti súdu Tezaurus trestného práva
trestný čin marenia spravodlivosti marenie spravodlivosti Tezaurus trestného práva
trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi Tezaurus trestného práva
trestný čin všeobecného ohrozenia všeobecné ohrozenie Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania povinnosti pri hrozivej tiesni porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni Tezaurus trestného práva
trestný čin výroby a držby falšovateľského náčinia výroba a držba falšovateľského náčinia Tezaurus trestného práva
trestný čin krivej výpovede krivá výpoveď Tezaurus trestného práva
trestný čin krivej prísahy krivá prísaha Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozenia kultúrnych hodnôt ohrozenie kultúrnych hodnôt Tezaurus trestného práva
trestný čin plienenia v priestore vojnových operácií plienenie v priestore vojnových operácií Tezaurus trestného práva
trestný čin používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja Tezaurus trestného práva