Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
trestný čin rozširovania extrémistických materiálov rozširovanie extrémistických materiálov Tezaurus trestného práva
trestný čin vraždy vražda Tezaurus trestného práva
trestný čin úkladnej vraždy úkladná vražda Tezaurus trestného práva
trestný čin zabitia zabitie Tezaurus trestného práva
trestný čin usmrtenia usmrtenie Tezaurus trestného práva
trestný čin účasti na samovražde účasť na samovražde Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozovania pohlavnou chorobou ohrozovanie pohlavnou chorobou Tezaurus trestného práva
trestný čin šírenia toxikománie šírenie toxikománie Tezaurus trestného práva
trestný čin obchodovania s ľuďmi obchodovanie s ľuďmi Tezaurus trestného práva
trestný čin marenia exekučného konania marenie exekučného konania Tezaurus trestného práva
trestný čin poškodzovania cudzej veci poškodzovanie cudzej veci Tezaurus trestného práva
trestný čin neoprávneného podnikania neoprávnené podnikanie Tezaurus trestného práva
trestný čin nekalej likvidácie nekalá likvidácia Tezaurus trestného práva
trestný čin nepovolenej výroby liehu nepovolená výroba liehu Tezaurus trestného práva
trestný čin neodvedenia dane a poistného neodvedenie dane a poistného Tezaurus trestného práva
trestný čin marenia výkonu správy daní marenie výkonu správy daní Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania priemyselných práv porušovanie priemyselných práv Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania autorského práva porušovanie autorského práva Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania ochrany stromov a krov porušovanie ochrany stromov a krov Tezaurus trestného práva