Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
trestný čin záškodníctva záškodníctvo Tezaurus trestného práva
trestný čin vyzvedačstva vyzvedačstvo Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti ohrozenie utajovanej skutočnosti Tezaurus trestného práva
trestný čin ohovárania ohováranie Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozovania mravnosti ohrozovanie mravnosti Tezaurus trestného práva
trestný čin kupliarstva kupliarstvo Tezaurus trestného práva
trestný čin hanobenia mŕtveho hanobenie mŕtveho Tezaurus trestného práva
trestný čin hanobenia miesta posledného odpočinku hanobenie miesta posledného odpočinku Tezaurus trestného práva
trestný čin nebezpečného prenasledovania nebezpečné prenasledovanie Tezaurus trestného práva
trestný čin nebezpečného vyhrážania nebezpečné vyhrážanie Tezaurus trestného práva
trestný čin neplnenia odvodnej povinnosti neplnenie odvodnej povinnosti Tezaurus trestného práva
trestný čin obchádzania brannej povinnosti obchádzanie brannej povinnosti Tezaurus trestného práva
trestný čin vyhýbania sa výkonu civilnej služby vyhýbanie sa výkonu civilnej služby Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania práv a chránených záujmov vojakov porušovanie práv a chránených záujmov vojakov Tezaurus trestného práva
trestný čin dezercie dezercia Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania povinností strážnej služby porušovanie povinností strážnej služby Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozovania morálneho stavu jednotky ohrozovanie morálneho stavu jednotky Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozenia mieru ohrozenie mieru Tezaurus trestného práva
trestný čin genocídia genocídium Tezaurus trestného práva
trestný čin opustenia bojových prostriedkov opustenie bojových prostriedkov Tezaurus trestného práva