Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
trestná súčinnosť trestná súčinnosť Tezaurus trestného práva
trestný čin podielnictva podielnictvo Tezaurus trestného práva
trestný rozkaz trestný rozkaz Tezaurus trestného práva
trestné stíhanie trestné stíhanie Tezaurus trestného práva
trestný čin trestný čin Tezaurus trestného práva
trestný čin domáceho násilia trestný čin domáceho násilia Tezaurus trestného práva
trestný čin vydierania vydieranie Tezaurus trestného práva
trestný čin vydieračského únosu vydieračský únos Tezaurus trestného práva
trestný čin brania rukojemníka branie rukojemníka Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania domovej slobody porušovanie domovej slobody Tezaurus trestného práva
trestný čin obmedzovania slobody vyznania obmedzovanie slobody vyznania Tezaurus trestného práva
trestný čin znásilnenia znásilnenie Tezaurus trestného práva
trestný čin sexuálneho násilia sexuálne násilie Tezaurus trestného práva
trestný čin sexuálneho zneužívania sexuálne zneužívanie Tezaurus trestného práva
trestný čin poisťovacieho podvodu poisťovací podvod Tezaurus trestného práva
trestný čin kapitálového podvodu kapitálový podvod Tezaurus trestného práva
trestný čin podvodného úpadku podvodný úpadok Tezaurus trestného práva
trestný čin prijímania úplatku prijímanie úplatku Tezaurus trestného práva
trestný čin podplácania podplácanie Tezaurus trestného práva
trestný čin nepriamej korupcie nepriama korupcia Tezaurus trestného práva