Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
smrť smrť Tezaurus trestného práva
smrť viacerých osôb smrť viacerých osôb Tezaurus trestného práva
spolčenie spolčenie Tezaurus trestného práva
spôsobenie požiaru spôsobenie požiaru Tezaurus trestného práva
spôsobenie povodne spôsobenie povodne Tezaurus trestného práva
spovedné tajomstvo spovedné tajomstvo Tezaurus trestného práva
sprístupnenie osobných údajov sprístupnenie osobných údajov Tezaurus trestného práva
strana v trestnom konaní strana v trestnom konaní Tezaurus trestného práva
strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti Tezaurus trestného práva
strelivo strelivo Tezaurus trestného práva
súbeh trestných činov súbeh trestných činov Tezaurus trestného práva
súbežné páchateľstvo súbežné páchateľstvo Tezaurus trestného práva
subjekt trestného konania subjekt trestného konania Tezaurus trestného práva
surový spôsob spáchania trestného činu surový spôsob spáchania trestného činu Tezaurus trestného práva
sústava prokuratúry sústava prokuratúry Tezaurus trestného práva
svedok svedok Tezaurus trestného práva
svojvoľné vzdialenie svojvoľné vzdialenie Tezaurus trestného práva
systém trestov systém trestov Tezaurus trestného práva
ťažká ujma na zdraví ťažká ujma na zdraví Tezaurus trestného práva
telekomunikačné zariadenie telekomunikačné zariadenie Tezaurus trestného práva