Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
predvolanie predvolanie Tezaurus trestného práva
prekazenie trestného činu prekazenie trestného činu Tezaurus trestného práva
prekladateľ prekladateľ Tezaurus trestného práva
prekročenie hranice prekročenie hranice Tezaurus trestného práva
prekurzor prekurzor Tezaurus trestného práva
premlčanie výkonu trestu premlčanie výkonu trestu Tezaurus trestného práva
prepustenie z výkonu trestu prepustenie z výkonu trestu Tezaurus trestného práva
prerušenie tehotenstva prerušenie tehotenstva Tezaurus trestného práva
preskúmanie obžaloby preskúmanie obžaloby Tezaurus trestného práva
prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok Tezaurus trestného práva
prevádzkový údaj prevádzkový údaj Tezaurus trestného práva
preventívna väzba preventívna väzba Tezaurus trestného práva
previerka výpovede na mieste činu previerka výpovede na mieste činu Tezaurus trestného práva
prevzatie zaistenej veci prevzatie zaistenej veci Tezaurus trestného práva
priamy dôkaz priamy dôkaz Tezaurus trestného práva
príčetnosť príčetnosť Tezaurus trestného práva
priestupok priestupok Tezaurus trestného práva
priestupok na úseku financií a slovenskej meny priestupok na úseku financií a slovenskej meny Tezaurus trestného práva
príjem z trestnej činnosti príjem z trestnej činnosti Tezaurus trestného práva
prijímanie úplatku prijímanie úplatku Tezaurus trestného práva