Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
policajný zbor policajný zbor Tezaurus trestného práva
policajt policajt Tezaurus trestného práva
pomocník pomocník Tezaurus trestného práva
pomsta pomsta Tezaurus trestného práva
poplašná správa poplašná správa Tezaurus trestného práva
poriadková pokuta poriadková pokuta Tezaurus trestného práva
pornografia pornografia Tezaurus trestného práva
porucha zdravia trvajúca dlhší čas porucha zdravia trvajúca dlhší čas Tezaurus trestného práva
porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy Tezaurus trestného práva
porušovanie domovej slobody porušovanie domovej slobody Tezaurus trestného práva
porušovanie práv a chránených záujmov vojakov porušovanie práv a chránených záujmov vojakov Tezaurus trestného práva
porušovanie povinností strážnej služby porušovanie povinností strážnej služby Tezaurus trestného práva
porušovanie priemyselných práv porušovanie priemyselných práv Tezaurus trestného práva
porušovanie autorského práva porušovanie autorského práva Tezaurus trestného práva
porušovanie ochrany stromov a krov porušovanie ochrany stromov a krov Tezaurus trestného práva
porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni Tezaurus trestného práva
porušovanie slobody združovania a zhromažďovania porušovanie slobody združovania a zhromažďovania Tezaurus trestného práva
poškodenie dôležitého orgánu poškodenie dôležitého orgánu Tezaurus trestného práva
poškodenie veci poškodenie veci Tezaurus trestného práva
poškodený poškodený Tezaurus trestného práva