Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody Tezaurus trestného práva
podmienečné odsúdenie podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody Tezaurus trestného práva
podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného Tezaurus trestného práva
podmienečné zastavenie trestného stíhania podmienečné zastavenie trestného stíhania Tezaurus trestného práva
podnecovanie podnecovanie Tezaurus trestného práva
podnecovanie na trestný čin podnecovanie Tezaurus trestného práva
podozrivý podozrivý Tezaurus trestného práva
podplácanie podplácanie Tezaurus trestného práva
podpora zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny podpora zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny Tezaurus trestného práva
podriadená osoba podriadená osoba Tezaurus trestného práva
podvod podvod Tezaurus trestného práva
podvodné konanie podvod Tezaurus trestného práva
podvodný úpadok podvodný úpadok Tezaurus trestného práva
pohnutie k samovražde pohnutie k samovražde Tezaurus trestného práva
pohŕdanie súdom pohŕdanie súdom Tezaurus trestného práva
poisťovací podvod poisťovací podvod Tezaurus trestného práva
pokračovací trestný čin pokračovací trestný čin Tezaurus trestného práva
pokus trestného činu pokus trestného činu Tezaurus trestného práva
poľahčujúca okolnosť poľahčujúca okolnosť Tezaurus trestného práva
policajný agent agent Tezaurus trestného práva