Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
organizátor trestného činu organizátor Tezaurus trestného práva
organizovaná skupina organizovaná skupina Tezaurus trestného práva
organizovaná ozbrojená skupina organizovaná ozbrojená skupina Tezaurus trestného práva
osoba blízka veku mladistvých osoba blízka veku mladistvých Tezaurus trestného práva
osoba vyššieho veku osoba vyššieho veku Tezaurus trestného práva
osoba zverená do starostlivosti alebo dozoru osoba zverená do starostlivosti alebo dozoru Tezaurus trestného práva
osobitný motív osobitný motív Tezaurus trestného práva
osobné údaje osobné údaje Tezaurus trestného práva
oznámenie oznámenie Tezaurus trestného práva
oznámenie poplašnej správy oznámenie poplašnej správy Tezaurus trestného práva
páchateľ trestného činu páchateľ trestného činu Tezaurus trestného práva
páchateľ páchateľ trestného činu Tezaurus trestného práva
operatívno-pátracia činnosť operatívno-pátracia činnosť Tezaurus trestného práva
peňažný trest peňažný trest Tezaurus trestného práva
peňažná záruka peňažná záruka Tezaurus trestného práva
plienenie v priestore vojnových operácií plienenie v priestore vojnových operácií Tezaurus trestného práva
počítačový údaj počítačový údaj Tezaurus trestného práva
počítačový systém počítačový systém Tezaurus trestného práva
podanie podanie Tezaurus trestného práva
podielnictvo podielnictvo Tezaurus trestného práva