Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
ohrozenie kultúrnych hodnôt ohrozenie kultúrnych hodnôt Tezaurus trestného práva
ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti Tezaurus trestného práva
ohrozený svedok ohrozený svedok Tezaurus trestného práva
ohrozovanie mravnosti ohrozovanie mravnosti Tezaurus trestného práva
ohrozovanie morálneho stavu jednotky ohrozovanie morálneho stavu jednotky Tezaurus trestného práva
ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie Tezaurus trestného práva
ohrozovanie pohlavnou chorobou ohrozovanie pohlavnou chorobou Tezaurus trestného práva
ohrozovanie mravnej výchovy mládeže ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Tezaurus trestného práva
omamné látky omamné látky Tezaurus trestného práva
omisívne konanie omisívne konanie Tezaurus trestného práva
omyl omyl Tezaurus trestného práva
opakovanie trestného činu opakovanie trestného činu Tezaurus trestného práva
opakovaná viktimizácia opakovaná viktimizácia Tezaurus trestného práva
opatrenie opatrenie Tezaurus trestného práva
opravný prostriedok opravný prostriedok Tezaurus trestného práva
opravné konanie opravné konanie Tezaurus trestného práva
opustenie bojových prostriedkov opustenie bojových prostriedkov Tezaurus trestného práva
opustenie dieťaťa opustenie dieťaťa Tezaurus trestného práva
organizácia na pomoc poškodeným organizácia na pomoc poškodeným Tezaurus trestného práva
organizátor organizátor Tezaurus trestného práva