Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
úradná pečať úradná pečať Tezaurus trestného práva
úradná značka úradná značka Tezaurus trestného práva
úradná uzávera úradná uzávera Tezaurus trestného práva
úradný znak úradný znak Tezaurus trestného práva
usmrtenie usmrtenie Tezaurus trestného práva
utajovaná skutočnosť utajovaná skutočnosť Tezaurus trestného práva
úteková väzba úteková väzba Tezaurus trestného práva
uvedenie do omylu uvedenie do omylu Tezaurus trestného práva
väzba väzba Tezaurus trestného práva
väzeň väzeň Tezaurus trestného práva
vec z trestnej činnosti vec z trestnej činnosti Tezaurus trestného práva
vec vec Tezaurus trestného práva
vec všeobecného záujmu vec všeobecného záujmu Tezaurus trestného práva
vecné dôkazy vecné dôkazy Tezaurus trestného práva
väčšia škoda väčšia škoda Tezaurus trestného práva
verejné pohoršenie verejné pohoršenie Tezaurus trestného práva
verejná listina verejná listina Tezaurus trestného práva
verejný činiteľ verejný činiteľ Tezaurus trestného práva
vertikálna justičná spolupráca v trestných veciach vertikálna justičná spolupráca v trestných veciach Tezaurus trestného práva
viaceré osoby viaceré osoby Tezaurus trestného práva
vlámanie vlámanie Tezaurus trestného práva
vniknutie do obydlia vniknutie do obydlia Tezaurus trestného práva
vnútorná diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody vnútorná diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody Tezaurus trestného práva
vojak v zálohe vojak v zálohe Tezaurus trestného práva
vojak vojak Tezaurus trestného práva
vojenská služba vojenská služba Tezaurus trestného práva
vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody Tezaurus trestného práva
vopred uvážená pohnútka vopred uvážená pohnútka Tezaurus trestného práva
vrátenie veci vrátenie veci Tezaurus trestného práva
vražda vražda Tezaurus trestného práva
všeobecné ohrozenie všeobecné ohrozenie Tezaurus trestného práva
všeobecné nebezpečenstvo všeobecné nebezpečenstvo Tezaurus trestného práva
výbušnina výbušnina Tezaurus trestného práva
výchovné opatrenia výchovné opatrenia Tezaurus trestného práva
vydieračský únos vydieračský únos Tezaurus trestného práva
vydieranie vydieranie Tezaurus trestného práva
vyhýbanie sa výkonu civilnej služby vyhýbanie sa výkonu civilnej služby Tezaurus trestného práva
vykonávacie konanie vykonávacie konanie Tezaurus trestného práva
výpis z registra trestov výpis z registra trestov Tezaurus trestného práva
výroba a držba falšovateľského náčinia výroba a držba falšovateľského náčinia Tezaurus trestného práva
vyšetrovací pokus vyšetrovací pokus Tezaurus trestného práva
vyšetrovanie vyšetrovanie Tezaurus trestného práva
výskum výskum Tezaurus trestného práva
výsluch obvineného výsluch obvineného Tezaurus trestného práva
výtržnosť výtržnosť Tezaurus trestného práva
vyvolanie potratu vyvolanie potratu Tezaurus trestného práva
výživné výživné Tezaurus trestného práva
vyzradenie tajomstva vyzradenie tajomstva Tezaurus trestného práva
vyzvedačstvo vyzvedačstvo Tezaurus trestného práva
vyzvedanie vyzvedanie Tezaurus trestného práva
vzbura väzňov vzbura väzňov Tezaurus trestného práva
vznesenie obvinenia vznesenie obvinenia Tezaurus trestného práva
xenofóbia xenofóbia Tezaurus trestného práva
zabezpečenie svedka zabezpečenie svedka Tezaurus trestného práva
zabitie zabitie Tezaurus trestného práva
zadržanie zadržanie Tezaurus trestného práva
zadržanie zásielok zadržanie zásielok Tezaurus trestného práva
záhaľčivý život záhaľčivý život Tezaurus trestného práva
zahladenie odsúdenia zahladenie odsúdenia Tezaurus trestného práva
zahraničný verejný činiteľ zahraničný verejný činiteľ Tezaurus trestného práva
zaistenie peňažných prostriedkov zaistenie peňažných prostriedkov Tezaurus trestného práva
zaistenie zaknihovaných cenných papierov zaistenie zaknihovaných cenných papierov Tezaurus trestného práva
zámena obsahu zásielok zámena obsahu zásielok Tezaurus trestného práva
zánik trestu zánik trestu Tezaurus trestného práva
zaobchádzanie s odsúdeným zaobchádzanie s odsúdeným Tezaurus trestného práva
zápisnica zápisnica Tezaurus trestného práva
započítanie väzby a trestu započítanie väzby a trestu Tezaurus trestného práva
zasahovanie do nezávislosti súdu zasahovanie do nezávislosti súdu Tezaurus trestného práva
záškodníctvo záškodníctvo Tezaurus trestného práva
zastavenie trestného stíhania zastavenie trestného stíhania Tezaurus trestného práva
zatknutie zatknutie Tezaurus trestného práva
záujmové združenie občanov záujmové združenie občanov Tezaurus trestného práva
závažnejší spôsob konania závažnejší spôsob konania Tezaurus trestného práva
zavinenie zavinenie Tezaurus trestného práva
závislá osoba závislá osoba Tezaurus trestného práva
zavlečenie do cudziny zavlečenie do cudziny Tezaurus trestného práva
záznam telekomunikačnej prevádzky záznam telekomunikačnej prevádzky Tezaurus trestného práva
zbor väzenskej a justičnej stráže zbor väzenskej a justičnej stráže Tezaurus trestného práva
zbraň zbraň Tezaurus trestného práva
zbrojný preukaz zbrojný preukaz Tezaurus trestného práva
zdanlivé spolupáchateľstvo zdanlivé spolupáchateľstvo Tezaurus trestného práva
zdanlivé účastníctvo zdanlivé účastníctvo Tezaurus trestného práva
zhabanie veci zhabanie veci Tezaurus trestného práva
zhluknutie zhluknutie Tezaurus trestného práva
zločin zločin Tezaurus trestného práva
zločinecká skupina zločinecká skupina Tezaurus trestného práva
zmenšená príčetnosť zmenšená príčetnosť Tezaurus trestného práva
zmier zmier Tezaurus trestného práva
zmocnenie sa cudzej veci zmocnenie sa cudzej veci Tezaurus trestného práva
zmrzačenie zmrzačenie Tezaurus trestného práva
značná škoda značná škoda Tezaurus trestného práva
znaky skutkovej podstaty trestného činu znaky skutkovej podstaty trestného činu Tezaurus trestného práva
znalec znalec Tezaurus trestného práva
znalecký posudok znalecký posudok Tezaurus trestného práva
znalečné znalečné Tezaurus trestného práva
znásilnenie znásilnenie Tezaurus trestného práva
zneužívanie právomoci verejného činiteľa zneužívanie právomoci verejného činiteľa Tezaurus trestného práva
zničenie veci zničenie veci Tezaurus trestného práva
zohyzdenie zohyzdenie Tezaurus trestného práva
zotročenie zotročenie Tezaurus trestného práva