Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
príkaz príkaz Tezaurus trestného práva
príkaz na zatknutie príkaz na zatknutie Tezaurus trestného práva
príprava na zločin príprava na zločin Tezaurus trestného práva
prípravné konanie prípravné konanie Tezaurus trestného práva
prisvojenie prisvojenie Tezaurus trestného práva
priťažujúca okolnosť priťažujúca okolnosť Tezaurus trestného práva
probácia probácia Tezaurus trestného práva
procesné úkony procesné úkony Tezaurus trestného práva
procesná exempcia procesná exempcia Tezaurus trestného práva
program ochrany svedka program ochrany svedka Tezaurus trestného práva
prokuratúra prokuratúra Tezaurus trestného práva
prostitúcia prostitúcia Tezaurus trestného práva
prostriedok hromadnej prepravy prostriedok hromadnej prepravy Tezaurus trestného práva
protiprávnosť činu protiprávnosť činu Tezaurus trestného práva
psychotropné látky psychotropné látky Tezaurus trestného práva
pytliactvo pytliactvo Tezaurus trestného práva
rasa rasa Tezaurus trestného práva
recidíva recidíva Tezaurus trestného práva
rekognícia rekognícia Tezaurus trestného práva
rekonštrukcia rekonštrukcia Tezaurus trestného práva
rekvirácia rekvirácia Tezaurus trestného práva
riziko riziko Tezaurus trestného práva
rozhodnutie rozhodnutie Tezaurus trestného práva
rozhodnutie o väzbe rozhodnutie o väzbe Tezaurus trestného práva
rozširovanie extrémistických materiálov rozširovanie extrémistických materiálov Tezaurus trestného práva
rozsudok rozsudok Tezaurus trestného práva
rukojemník rukojemník Tezaurus trestného práva
samovražda samovražda Tezaurus trestného práva
sankcie sankcie Tezaurus trestného práva
sexuálne násilie sexuálne násilie Tezaurus trestného práva
sexuálne zneužívanie sexuálne zneužívanie Tezaurus trestného práva
sfalšovaný dôkaz sfalšovaný dôkaz Tezaurus trestného práva
šírenie toxikománie šírenie toxikománie Tezaurus trestného práva
škoda veľkého rozsahu škoda veľkého rozsahu Tezaurus trestného práva
škoda škoda Tezaurus trestného práva
skrátené vyšetrovanie skrátené vyšetrovanie Tezaurus trestného práva
skupina osôb skupina osôb Tezaurus trestného práva
skutková podstata trestného činu skutková podstata trestného činu Tezaurus trestného práva
skutok skutok Tezaurus trestného práva
sledovanie osôb a vecí sledovanie osôb a vecí Tezaurus trestného práva
smrť smrť Tezaurus trestného práva
smrť viacerých osôb smrť viacerých osôb Tezaurus trestného práva
spolčenie spolčenie Tezaurus trestného práva
spôsobenie požiaru spôsobenie požiaru Tezaurus trestného práva
spôsobenie povodne spôsobenie povodne Tezaurus trestného práva
spovedné tajomstvo spovedné tajomstvo Tezaurus trestného práva
sprístupnenie osobných údajov sprístupnenie osobných údajov Tezaurus trestného práva
strana v trestnom konaní strana v trestnom konaní Tezaurus trestného práva
strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti Tezaurus trestného práva
strelivo strelivo Tezaurus trestného práva
súbeh trestných činov súbeh trestných činov Tezaurus trestného práva
súbežné páchateľstvo súbežné páchateľstvo Tezaurus trestného práva
subjekt trestného konania subjekt trestného konania Tezaurus trestného práva
surový spôsob spáchania trestného činu surový spôsob spáchania trestného činu Tezaurus trestného práva
sústava prokuratúry sústava prokuratúry Tezaurus trestného práva
svedok svedok Tezaurus trestného práva
svojvoľné vzdialenie svojvoľné vzdialenie Tezaurus trestného práva
systém trestov systém trestov Tezaurus trestného práva
ťažká ujma na zdraví ťažká ujma na zdraví Tezaurus trestného práva
telekomunikačné zariadenie telekomunikačné zariadenie Tezaurus trestného práva
telekomunikačné tajomstvo telekomunikačné tajomstvo Tezaurus trestného práva
termín termín Tezaurus trestného práva
teroristická skupina teroristická skupina Tezaurus trestného práva
tieseň tieseň Tezaurus trestného práva
tlmočník tlmočník Tezaurus trestného práva
trest trest Tezaurus trestného práva
trest odňatia slobody trest odňatia slobody Tezaurus trestného práva
trest domáceho väzenia trest domáceho väzenia Tezaurus trestného práva
trest povinnej práce trest povinnej práce Tezaurus trestného práva
trest prepadnutia majetku trest prepadnutia majetku Tezaurus trestného práva
trest vyhostenia trest vyhostenia Tezaurus trestného práva
trest straty vojenskej a inej hodnosti trest straty vojenskej a inej hodnosti Tezaurus trestného práva
trest straty čestných titulov a vyznamenaní trest straty čestných titulov a vyznamenaní Tezaurus trestného práva
trest zákazu pobytu trest zákazu pobytu Tezaurus trestného práva
trest zákazu činnosti trest zákazu činnosti Tezaurus trestného práva
trest prepadnutia veci trest prepadnutia veci Tezaurus trestného práva
trest odňatia slobody na doživotie trest odňatia slobody na doživotie Tezaurus trestného práva
trest zrušenia právnickej osoby trest zrušenia právnickej osoby Tezaurus trestného práva
trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku Tezaurus trestného práva
trestnosť činu trestnosť činu Tezaurus trestného práva
trestná súčinnosť trestná súčinnosť Tezaurus trestného práva
trestný čin podielnictva podielnictvo Tezaurus trestného práva
trestný rozkaz trestný rozkaz Tezaurus trestného práva
trestné stíhanie trestné stíhanie Tezaurus trestného práva
trestný čin trestný čin Tezaurus trestného práva
trestný čin domáceho násilia trestný čin domáceho násilia Tezaurus trestného práva
trestný čin vydierania vydieranie Tezaurus trestného práva
trestný čin vydieračského únosu vydieračský únos Tezaurus trestného práva
trestný čin brania rukojemníka branie rukojemníka Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania domovej slobody porušovanie domovej slobody Tezaurus trestného práva
trestný čin obmedzovania slobody vyznania obmedzovanie slobody vyznania Tezaurus trestného práva
trestný čin znásilnenia znásilnenie Tezaurus trestného práva
trestný čin sexuálneho násilia sexuálne násilie Tezaurus trestného práva
trestný čin sexuálneho zneužívania sexuálne zneužívanie Tezaurus trestného práva
trestný čin poisťovacieho podvodu poisťovací podvod Tezaurus trestného práva
trestný čin kapitálového podvodu kapitálový podvod Tezaurus trestného práva
trestný čin podvodného úpadku podvodný úpadok Tezaurus trestného práva
trestný čin prijímania úplatku prijímanie úplatku Tezaurus trestného práva
trestný čin podplácania podplácanie Tezaurus trestného práva
trestný čin nepriamej korupcie nepriama korupcia Tezaurus trestného práva