Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
organizátor trestného činu organizátor Tezaurus trestného práva
organizovaná skupina organizovaná skupina Tezaurus trestného práva
organizovaná ozbrojená skupina organizovaná ozbrojená skupina Tezaurus trestného práva
osoba blízka veku mladistvých osoba blízka veku mladistvých Tezaurus trestného práva
osoba vyššieho veku osoba vyššieho veku Tezaurus trestného práva
osoba zverená do starostlivosti alebo dozoru osoba zverená do starostlivosti alebo dozoru Tezaurus trestného práva
osobitný motív osobitný motív Tezaurus trestného práva
osobné údaje osobné údaje Tezaurus trestného práva
oznámenie oznámenie Tezaurus trestného práva
oznámenie poplašnej správy oznámenie poplašnej správy Tezaurus trestného práva
páchateľ trestného činu páchateľ trestného činu Tezaurus trestného práva
páchateľ páchateľ trestného činu Tezaurus trestného práva
operatívno-pátracia činnosť operatívno-pátracia činnosť Tezaurus trestného práva
peňažný trest peňažný trest Tezaurus trestného práva
peňažná záruka peňažná záruka Tezaurus trestného práva
plienenie v priestore vojnových operácií plienenie v priestore vojnových operácií Tezaurus trestného práva
počítačový údaj počítačový údaj Tezaurus trestného práva
počítačový systém počítačový systém Tezaurus trestného práva
podanie podanie Tezaurus trestného práva
podielnictvo podielnictvo Tezaurus trestného práva
podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody Tezaurus trestného práva
podmienečné odsúdenie podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody Tezaurus trestného práva
podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného Tezaurus trestného práva
podmienečné zastavenie trestného stíhania podmienečné zastavenie trestného stíhania Tezaurus trestného práva
podnecovanie podnecovanie Tezaurus trestného práva
podnecovanie na trestný čin podnecovanie Tezaurus trestného práva
podozrivý podozrivý Tezaurus trestného práva
podplácanie podplácanie Tezaurus trestného práva
podpora zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny podpora zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny Tezaurus trestného práva
podriadená osoba podriadená osoba Tezaurus trestného práva
podvod podvod Tezaurus trestného práva
podvodné konanie podvod Tezaurus trestného práva
podvodný úpadok podvodný úpadok Tezaurus trestného práva
pohnutie k samovražde pohnutie k samovražde Tezaurus trestného práva
pohŕdanie súdom pohŕdanie súdom Tezaurus trestného práva
poisťovací podvod poisťovací podvod Tezaurus trestného práva
pokračovací trestný čin pokračovací trestný čin Tezaurus trestného práva
pokus trestného činu pokus trestného činu Tezaurus trestného práva
poľahčujúca okolnosť poľahčujúca okolnosť Tezaurus trestného práva
policajný agent agent Tezaurus trestného práva
policajný zbor policajný zbor Tezaurus trestného práva
policajt policajt Tezaurus trestného práva
pomocník pomocník Tezaurus trestného práva
pomsta pomsta Tezaurus trestného práva
poplašná správa poplašná správa Tezaurus trestného práva
poriadková pokuta poriadková pokuta Tezaurus trestného práva
pornografia pornografia Tezaurus trestného práva
porucha zdravia trvajúca dlhší čas porucha zdravia trvajúca dlhší čas Tezaurus trestného práva
porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy Tezaurus trestného práva
porušovanie domovej slobody porušovanie domovej slobody Tezaurus trestného práva
porušovanie práv a chránených záujmov vojakov porušovanie práv a chránených záujmov vojakov Tezaurus trestného práva
porušovanie povinností strážnej služby porušovanie povinností strážnej služby Tezaurus trestného práva
porušovanie priemyselných práv porušovanie priemyselných práv Tezaurus trestného práva
porušovanie autorského práva porušovanie autorského práva Tezaurus trestného práva
porušovanie ochrany stromov a krov porušovanie ochrany stromov a krov Tezaurus trestného práva
porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni Tezaurus trestného práva
porušovanie slobody združovania a zhromažďovania porušovanie slobody združovania a zhromažďovania Tezaurus trestného práva
poškodenie dôležitého orgánu poškodenie dôležitého orgánu Tezaurus trestného práva
poškodenie veci poškodenie veci Tezaurus trestného práva
poškodený poškodený Tezaurus trestného práva
poškodzovanie cudzej veci poškodzovanie cudzej veci Tezaurus trestného práva
poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky Tezaurus trestného práva
poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva Tezaurus trestného práva
poskytnutie osobných údajov poskytnutie osobných údajov Tezaurus trestného práva
pôsobnosť prokurátora v trestnom konaní pôsobnosť prokurátora v trestnom konaní Tezaurus trestného práva
postihnutý za obdobný čin postihnutý za obdobný čin Tezaurus trestného práva
poštové tajomstvo poštové tajomstvo Tezaurus trestného práva
postupné páchateľstvo postupné páchateľstvo Tezaurus trestného práva
potrestaný potrestaný Tezaurus trestného práva
používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja Tezaurus trestného práva
povolávací rozkaz povolávací rozkaz Tezaurus trestného práva
pozbavenie osobnej slobody pozbavenie osobnej slobody Tezaurus trestného práva
pozmenený dôkaz pozmenený dôkaz Tezaurus trestného práva
právny omyl právny omyl Tezaurus trestného práva
právomoc právomoc Tezaurus trestného práva
prechovávanie omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu prechovávanie omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu Tezaurus trestného práva
prečin prečin Tezaurus trestného práva
predbežné prejednanie obžaloby predbežné prejednanie obžaloby Tezaurus trestného práva
predstieraný prevod predstieraný prevod Tezaurus trestného práva
predvedenie predvedenie Tezaurus trestného práva
predvolanie predvolanie Tezaurus trestného práva
prekazenie trestného činu prekazenie trestného činu Tezaurus trestného práva
prekladateľ prekladateľ Tezaurus trestného práva
prekročenie hranice prekročenie hranice Tezaurus trestného práva
prekurzor prekurzor Tezaurus trestného práva
premlčanie výkonu trestu premlčanie výkonu trestu Tezaurus trestného práva
prepustenie z výkonu trestu prepustenie z výkonu trestu Tezaurus trestného práva
prerušenie tehotenstva prerušenie tehotenstva Tezaurus trestného práva
preskúmanie obžaloby preskúmanie obžaloby Tezaurus trestného práva
prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok Tezaurus trestného práva
prevádzkový údaj prevádzkový údaj Tezaurus trestného práva
preventívna väzba preventívna väzba Tezaurus trestného práva
previerka výpovede na mieste činu previerka výpovede na mieste činu Tezaurus trestného práva
prevzatie zaistenej veci prevzatie zaistenej veci Tezaurus trestného práva
priamy dôkaz priamy dôkaz Tezaurus trestného práva
príčetnosť príčetnosť Tezaurus trestného práva
priestupok priestupok Tezaurus trestného práva
priestupok na úseku financií a slovenskej meny priestupok na úseku financií a slovenskej meny Tezaurus trestného práva
príjem z trestnej činnosti príjem z trestnej činnosti Tezaurus trestného práva
prijímanie úplatku prijímanie úplatku Tezaurus trestného práva