Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
mučenie mučenie Tezaurus trestného práva
mučivé útrapy mučivé útrapy Tezaurus trestného práva
náboj náboj Tezaurus trestného práva
nadržovanie nadržovanie Tezaurus trestného práva
nahradenie väzby nahradenie väzby Tezaurus trestného práva
nakladanie s odpadmi nakladanie s odpadmi Tezaurus trestného práva
napomenutie s výstrahou napomenutie s výstrahou Tezaurus trestného práva
národnosť národnosť Tezaurus trestného práva
násilie násilie Tezaurus trestného práva
násilie proti skupine obyvateľov násilie proti skupine obyvateľov Tezaurus trestného práva
nátlak nátlak Tezaurus trestného práva
návodca návodca Tezaurus trestného práva
návyková látka návyková látka Tezaurus trestného práva
nebezpečné prenasledovanie nebezpečné prenasledovanie Tezaurus trestného práva
nebezpečné vyhrážanie nebezpečné vyhrážanie Tezaurus trestného práva
nebezpečné zoskupenie nebezpečné zoskupenie Tezaurus trestného práva
nedbanlivosť nedbanlivosť Tezaurus trestného práva
nedobrovoľné zmiznutie nedobrovoľné zmiznutie Tezaurus trestného práva
nedovolené prekročenie štátnej hranice nedovolené prekročenie štátnej hranice Tezaurus trestného práva
nekalá likvidácia nekalá likvidácia Tezaurus trestného práva
neľudskosť neľudskosť Tezaurus trestného práva
nemravný život nemravný život Tezaurus trestného práva
neodkladný úkon neodkladný úkon Tezaurus trestného práva
neodvedenie dane a poistného neodvedenie dane a poistného Tezaurus trestného práva
neopakovateľný úkon neopakovateľný úkon Tezaurus trestného práva
neoprávnené podnikanie neoprávnené podnikanie Tezaurus trestného práva
neoprávnená výhoda neoprávnená výhoda Tezaurus trestného práva
neoprávnený zásah do počítačového údaja neoprávnený zásah do počítačového údaja Tezaurus trestného práva
neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi Tezaurus trestného práva
neoprávnený zásah do počítačového systému neoprávnený zásah do počítačového systému Tezaurus trestného práva
neplnenie odvodnej povinnosti neplnenie odvodnej povinnosti Tezaurus trestného práva
nepovolená výroba liehu nepovolená výroba liehu Tezaurus trestného práva
nepriamy dôkaz nepriamy dôkaz Tezaurus trestného práva
nepriama korupcia nepriama korupcia Tezaurus trestného práva
nepriamy páchateľ nepriamy páchateľ Tezaurus trestného práva
neupotrebiteľná vec neupotrebiteľná vec Tezaurus trestného práva
novonarodené dieťa novonarodené dieťa Tezaurus trestného práva
nutná obrana nutná obrana Tezaurus trestného práva
obchádzanie brannej povinnosti obchádzanie brannej povinnosti Tezaurus trestného práva
obchodné tajomstvo obchodné tajomstvo Tezaurus trestného práva
obchodovanie s ľuďmi obchodovanie s ľuďmi Tezaurus trestného práva
obeť obeť Tezaurus trestného práva
obeť trestného činu obeť Tezaurus trestného práva
obeť násilného trestného činu obeť násilného trestného činu Tezaurus trestného práva
obhajca obhajca Tezaurus trestného práva
obhajca v trestnom konaní obhajca Tezaurus trestného práva
obhliadka obhliadka Tezaurus trestného práva
objasňovanie priestupkov objasňovanie priestupkov Tezaurus trestného práva
objednávateľ objednávateľ Tezaurus trestného práva
objednávateľ trestného činu objednávateľ Tezaurus trestného práva
obmedzovanie osobnej slobody obmedzovanie osobnej slobody Tezaurus trestného práva
obmedzovanie slobody vyznania obmedzovanie slobody vyznania Tezaurus trestného práva
obmedzovanie slobody pobytu obmedzovanie slobody pobytu Tezaurus trestného práva
obnova konania obnova konania Tezaurus trestného práva
obohatenie obohatenie Tezaurus trestného práva
obvinený obvinený Tezaurus trestného práva
obydlie obydlie Tezaurus trestného práva
obžaloba obžaloba Tezaurus trestného práva
obžalovaný obžalovaný Tezaurus trestného práva
obzvlášť závažný zločin obzvlášť závažný zločin Tezaurus trestného práva
obzvlášť zraniteľná obeť obzvlášť zraniteľná obeť Tezaurus trestného práva
obzvlášť zraniteľná obeť trestného činu obzvlášť zraniteľná obeť Tezaurus trestného práva
ochranné opatrenie ochranné opatrenie Tezaurus trestného práva
ochranné liečenie ochranné liečenie Tezaurus trestného práva
ochranný dohľad ochranný dohľad Tezaurus trestného práva
ochranná výchova ochranná výchova Tezaurus trestného práva
ochromenie údu ochromenie údu Tezaurus trestného práva
odborný konzultant odborný konzultant Tezaurus trestného práva
odkázaná osoba odkázaná osoba Tezaurus trestného práva
odloženie dieťaťa odloženie dieťaťa Tezaurus trestného práva
odňatie veci odňatie veci Tezaurus trestného práva
odpis registra trestov odpis registra trestov Tezaurus trestného práva
odpočúvanie odpočúvanie Tezaurus trestného práva
odpor proti trestnému rozkazu odpor proti trestnému rozkazu Tezaurus trestného práva
odsúdený odsúdený Tezaurus trestného práva
odvod odvod Tezaurus trestného práva
odvolanie odvolanie Tezaurus trestného práva
ohováranie ohováranie Tezaurus trestného práva
ohrozenie utajovanej skutočnosti ohrozenie utajovanej skutočnosti Tezaurus trestného práva
ohrozenie mieru ohrozenie mieru Tezaurus trestného práva
ohrozenie kultúrnych hodnôt ohrozenie kultúrnych hodnôt Tezaurus trestného práva
ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti Tezaurus trestného práva
ohrozený svedok ohrozený svedok Tezaurus trestného práva
ohrozovanie mravnosti ohrozovanie mravnosti Tezaurus trestného práva
ohrozovanie morálneho stavu jednotky ohrozovanie morálneho stavu jednotky Tezaurus trestného práva
ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie Tezaurus trestného práva
ohrozovanie pohlavnou chorobou ohrozovanie pohlavnou chorobou Tezaurus trestného práva
ohrozovanie mravnej výchovy mládeže ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Tezaurus trestného práva
omamné látky omamné látky Tezaurus trestného práva
omisívne konanie omisívne konanie Tezaurus trestného práva
omyl omyl Tezaurus trestného práva
opakovanie trestného činu opakovanie trestného činu Tezaurus trestného práva
opakovaná viktimizácia opakovaná viktimizácia Tezaurus trestného práva
opatrenie opatrenie Tezaurus trestného práva
opravný prostriedok opravný prostriedok Tezaurus trestného práva
opravné konanie opravné konanie Tezaurus trestného práva
opustenie bojových prostriedkov opustenie bojových prostriedkov Tezaurus trestného práva
opustenie dieťaťa opustenie dieťaťa Tezaurus trestného práva
organizácia na pomoc poškodeným organizácia na pomoc poškodeným Tezaurus trestného práva
organizátor organizátor Tezaurus trestného práva