Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
agent agent Tezaurus trestného práva
alternatívne tresty alternatívne tresty Tezaurus trestného práva
alternatívna služba alternatívna služba Tezaurus trestného práva
apartheid apartheid Tezaurus trestného práva
bankové tajomstvo bankové tajomstvo Tezaurus trestného práva
bezbranná osoba bezbranná osoba Tezaurus trestného práva
bezprostredne nadriadený prokurátor bezprostredne nadriadený prokurátor Tezaurus trestného práva
bránenie v získaní dôkazu bránenie v získaní dôkazu Tezaurus trestného práva
branie rukojemníka branie rukojemníka Tezaurus trestného práva
chorá osoba chorá osoba Tezaurus trestného práva
chránený svedok chránený svedok Tezaurus trestného práva
chránená osoba chránená osoba Tezaurus trestného práva
ciacha ciacha Tezaurus trestného práva
činnosť pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu činnosť pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu Tezaurus trestného práva
cudzia moc cudzia moc Tezaurus trestného práva
cudzí činiteľ cudzí činiteľ Tezaurus trestného práva
cudzia vec cudzia vec Tezaurus trestného práva
cudzie vojsko cudzie vojsko Tezaurus trestného práva
cudzina cudzina Tezaurus trestného práva
daňové tajomstvo daňové tajomstvo Tezaurus trestného práva
detencia detencia Tezaurus trestného práva
detská prostitúcia detská prostitúcia Tezaurus trestného práva
detská pornografia detská pornografia Tezaurus trestného práva
detské pornografické predstavenie detské pornografické predstavenie Tezaurus trestného práva
dezercia dezercia Tezaurus trestného práva
dieťa dieťa Tezaurus trestného práva
dištančné delikty dištančné delikty Tezaurus trestného práva
dohoda o vine a treste dohoda o vine a treste Tezaurus trestného práva
dôkaz dôkaz Tezaurus trestného práva
dôkazný prostriedok dôkazný prostriedok Tezaurus trestného práva
dokazovanie dokazovanie Tezaurus trestného práva
dokonaný trestný čin dokonaný trestný čin Tezaurus trestného práva
donucovacie prostriedky donucovacie prostriedky Tezaurus trestného práva
dopravná nehoda dopravná nehoda Tezaurus trestného práva
doručovanie písomností doručovanie písomností Tezaurus trestného práva
dôverník dôverník Tezaurus trestného práva
dôveryhodná osoba dôveryhodná osoba Tezaurus trestného práva
dôvodnosť obvinenia dôvodnosť obvinenia Tezaurus trestného práva
dovolanie dovolanie Tezaurus trestného práva
dovolené riziko dovolené riziko Tezaurus trestného práva
druhotná viktimizácia druhotná viktimizácia Tezaurus trestného práva
druhy trestov druhy trestov Tezaurus trestného práva
druhy ochranných opatrení druhy ochranných opatrení Tezaurus trestného práva
etnická skupina etnická skupina Tezaurus trestného práva
európsky zatýkací rozkaz európsky zatýkací rozkaz Tezaurus trestného práva
eutanázia eutanázia Tezaurus trestného práva
exhumácia mŕtvoly exhumácia mŕtvoly Tezaurus trestného práva
extradícia extradícia Tezaurus trestného práva
extrémistická skupina extrémistická skupina Tezaurus trestného práva
extrémistický materiál extrémistický materiál Tezaurus trestného práva
extrémizmus extrémizmus Tezaurus trestného práva
falšovanie falšovanie Tezaurus trestného práva
generálna prokuratúra generálna prokuratúra Tezaurus trestného práva
genocídium genocídium Tezaurus trestného práva
hanobenie mŕtveho hanobenie mŕtveho Tezaurus trestného práva
hanobenie miesta posledného odpočinku hanobenie miesta posledného odpočinku Tezaurus trestného práva
hanobenie štátneho symbolu hanobenie štátneho symbolu Tezaurus trestného práva
hanobenie historickej alebo kultúrnej pamiatky hanobenie historickej alebo kultúrnej pamiatky Tezaurus trestného práva
hlavné pojednávanie hlavné pojednávanie Tezaurus trestného práva
hmotnoprávna exempcia hmotnoprávna exempcia Tezaurus trestného práva
horizontálna justičná spolupráca v trestných veciach horizontálna justičná spolupráca v trestných veciach Tezaurus trestného práva
hromadný trestný čin hromadný trestný čin Tezaurus trestného práva
hrozivá tieseň hrozivá tieseň Tezaurus trestného práva
hrubá neslušnosť hrubá neslušnosť Tezaurus trestného práva
hrubé rušenie priebehu verejného podujatia hrubé rušenie priebehu verejného podujatia Tezaurus trestného práva
kapitálový podvod kapitálový podvod Tezaurus trestného práva
kaucia peňažná záruka Tezaurus trestného práva
kolúzna väzba kolúzna väzba Tezaurus trestného práva
konanie pred sudcom pre prípravné konanie konanie pred sudcom pre prípravné konanie Tezaurus trestného práva
konanie pred samosudcom konanie pred samosudcom Tezaurus trestného práva
konfrontácia konfrontácia Tezaurus trestného práva
kontrolovaná dodávka kontrolovaná dodávka Tezaurus trestného práva
korunný svedok korunný svedok Tezaurus trestného práva
korupcia korupcia Tezaurus trestného práva
krajná núdza krajná núdza Tezaurus trestného práva
krajská prokuratúra krajská prokuratúra Tezaurus trestného práva
kriminalistika kriminalistika Tezaurus trestného práva
kriminalizácia kriminalizácia Tezaurus trestného práva
kriminálne spravodajstvo kriminálne spravodajstvo Tezaurus trestného práva
krivé obvinenie krivé obvinenie Tezaurus trestného práva
krivá výpoveď krivá výpoveď Tezaurus trestného práva
krivá prísaha krivá prísaha Tezaurus trestného práva
krízová situácia krízová situácia Tezaurus trestného práva
kupliarstvo kupliarstvo Tezaurus trestného práva
legalizácia príjmov z trestnej činnosti legalizácia príjmov z trestnej činnosti Tezaurus trestného práva
lehota lehota Tezaurus trestného práva
liek liek Tezaurus trestného práva
listinné dôkazy listinné dôkazy Tezaurus trestného práva
marenie dôkazu marenie dôkazu Tezaurus trestného práva
marenie exekučného konania marenie exekučného konania Tezaurus trestného práva
marenie výkonu správy daní marenie výkonu správy daní Tezaurus trestného práva
marenie prípravy a priebehu volieb a referenda marenie prípravy a priebehu volieb a referenda Tezaurus trestného práva
marenie spravodlivosti marenie spravodlivosti Tezaurus trestného práva
marenie výkonu úradného rozhodnutia marenie výkonu úradného rozhodnutia Tezaurus trestného práva
marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania Tezaurus trestného práva
malá škoda malá škoda Tezaurus trestného práva
medzinárodný zatýkací rozkaz medzinárodný zatýkací rozkaz Tezaurus trestného práva
miesto spáchania trestného činu miesto spáchania trestného činu Tezaurus trestného práva
mimoriadna služba mimoriadna služba Tezaurus trestného práva
mladistvý mladistvý Tezaurus trestného práva