Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
pestúnska starostlivosť pestúnska starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
písomnosti osobnej povahy písomnosti osobnej povahy Tezaurus občianskeho práva
platobný rozkaz platobný rozkaz Tezaurus občianskeho práva
plnomocenstvo plnomocenstvo Tezaurus občianskeho práva
podanie podanie Tezaurus občianskeho práva
podielové spoluvlastníctvo podielové spoluvlastníctvo Tezaurus občianskeho práva
podobizne podobizne Tezaurus občianskeho práva
poistná zmluva poistná zmluva Tezaurus občianskeho práva
poručníctvo poručníctvo Tezaurus občianskeho práva
poukážka poukážka Tezaurus občianskeho práva
pozbavenie výkonu rodičovských práv a povinností pozbavenie výkonu rodičovských práv a povinností Tezaurus občianskeho práva
pozemky pozemky Tezaurus občianskeho práva
právnická osoba právnická osoba Tezaurus občianskeho práva
právny úkon právny úkon Tezaurus občianskeho práva
právna subjektivita spôsobilosť na práva a povinnosti Tezaurus občianskeho práva
právo spätnej kúpy právo spätnej kúpy Tezaurus občianskeho práva
právomoc súdov právomoc súdov Tezaurus občianskeho práva
právoplatnosť súdnych rozhodnutí právoplatnosť súdnych rozhodnutí Tezaurus občianskeho práva
práva dieťaťa práva dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
predkupné právo predkupné právo Tezaurus občianskeho práva
predosvojiteľská starostlivosť predosvojiteľská starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
predvedenie predvedenie Tezaurus občianskeho práva
predvolanie predvolanie Tezaurus občianskeho práva
prejavy osobnej povahy prejavy osobnej povahy Tezaurus občianskeho práva
preklúzia preklúzia Tezaurus občianskeho práva
premlčacia doba premlčacia doba Tezaurus občianskeho práva
prerušenie konania prerušenie konania Tezaurus občianskeho práva
príkazná zmluva príkazná zmluva Tezaurus občianskeho práva
príslušenstvo bytu príslušenstvo bytu Tezaurus občianskeho práva
príslušenstvo pohľadávky príslušenstvo pohľadávky Tezaurus občianskeho práva
príslušenstvo veci príslušenstvo veci Tezaurus občianskeho práva
príslušnosť súdov príslušnosť súdov Tezaurus občianskeho práva
prístrešie prístrešie Tezaurus občianskeho práva
procesná subjektivita procesná subjektivita Tezaurus občianskeho práva
procesná spôsobilosť procesná spôsobilosť Tezaurus občianskeho práva
procesné podmienky procesné podmienky Tezaurus občianskeho práva
procesné úkony procesné úkony Tezaurus občianskeho práva
prostriedky procesnej obrany prostriedky procesnej obrany Tezaurus občianskeho práva
prostriedky procesného útoku prostriedky procesného útoku Tezaurus občianskeho práva