Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
rodičovstvo rodičovstvo Tezaurus občianskeho práva
procesná subjektivita procesná subjektivita Tezaurus občianskeho práva
procesná spôsobilosť procesná spôsobilosť Tezaurus občianskeho práva
záväzok záväzok Tezaurus občianskeho práva
termín termín Tezaurus občianskeho práva
res uidicata res uidicata Tezaurus občianskeho práva
ušlý zárobok ušlý zárobok Tezaurus občianskeho práva
znalečné znalečné Tezaurus občianskeho práva
svedočné svedočné Tezaurus občianskeho práva
uznesenie uznesenie Tezaurus občianskeho práva
výsluch svedka výsluch svedka Tezaurus občianskeho práva
znalec znalec Tezaurus občianskeho práva
procesné úkony procesné úkony Tezaurus občianskeho práva
rozhodnutie rozhodnutie Tezaurus občianskeho práva
rozsudok rozsudok Tezaurus občianskeho práva
zmier zmier Tezaurus občianskeho práva
zastúpenie zastúpenie Tezaurus občianskeho práva
spotrebiteľská zmluva spotrebiteľská zmluva Tezaurus občianskeho práva
vydržanie vydržanie Tezaurus občianskeho práva
spoluvlastníctvo spoluvlastníctvo Tezaurus občianskeho práva
záloh záloh Tezaurus občianskeho práva
vydedenie vydedenie Tezaurus občianskeho práva
ručenie ručenie Tezaurus občianskeho práva
započítanie započítanie Tezaurus občianskeho práva
zmluva o úschove zmluva o úschove Tezaurus občianskeho práva
zmluva o ubytovaní zmluva o ubytovaní Tezaurus občianskeho práva
sprostredkovateľská zmluva sprostredkovateľská zmluva Tezaurus občianskeho práva
zmluva o vklade zmluva o vklade Tezaurus občianskeho práva
prístrešie prístrešie Tezaurus občianskeho práva
urovnanie urovnanie Tezaurus občianskeho práva
verejná súťaž verejná súťaž Tezaurus občianskeho práva
antidiskriminačný spor antidiskriminačný spor Tezaurus občianskeho práva
bremeno tvrdenia bremeno tvrdenia Tezaurus občianskeho práva
vecné bremená vecné bremená Tezaurus občianskeho práva
byt byt Tezaurus občianskeho práva
určenie rodičovstva (zákon č. 36/2005 Z. z zákon o rodine) rodičovstvo Tezaurus občianskeho práva
darovacia zmluva darovacia zmluva Tezaurus občianskeho práva
dedenie dedenie Tezaurus občianskeho práva
autorské dielo autorské dielo Tezaurus občianskeho práva
zamestnanecké dielo zamestnanecké dielo Tezaurus občianskeho práva
zmluva o dielo zmluva o dielo Tezaurus občianskeho práva
dielo výtvarného umenia dielo výtvarného umenia Tezaurus občianskeho práva
architektonické dielo architektonické dielo Tezaurus občianskeho práva
dielo úžitkového umenia dielo úžitkového umenia Tezaurus občianskeho práva
zverejnenie diela zverejnenie diela Tezaurus občianskeho práva
vydanie diela vydanie diela Tezaurus občianskeho práva
divadelné dielo divadelné dielo Tezaurus občianskeho práva
zmluva o dôchodku zmluva o dôchodku Tezaurus občianskeho práva
vykonávanie dôkazov vykonávanie dôkazov Tezaurus občianskeho práva
dôkaz dôkaz Tezaurus občianskeho práva