Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
dôkazná povinnosť (zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok) navrhovanie dôkazov Tezaurus občianskeho práva
dôkazná povinnosť dôkazná povinnosť Tezaurus občianskeho práva
vyživovacia povinnosť vyživovacia povinnosť Tezaurus občianskeho práva
vyživovacia povinnosť rodičov k deťom vyživovacia povinnosť rodičov k deťom Tezaurus občianskeho práva
vyživovacia povinnosť detí k rodičom vyživovacia povinnosť detí k rodičom Tezaurus občianskeho práva
vyživovacia povinnosť medzi manželmi vyživovacia povinnosť medzi manželmi Tezaurus občianskeho práva
zmluva o pôžičke zmluva o pôžičke Tezaurus občianskeho práva
právnická osoba právnická osoba Tezaurus občianskeho práva
právny úkon právny úkon Tezaurus občianskeho práva
neplatný právny úkon (zákon č 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
odporovateľný právny úkon (zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
bežné právne úkony (zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
záväzkový právny vzťah záväzok Tezaurus občianskeho práva
poistenie právnej ochrany poistenie právnej ochrany Tezaurus občianskeho práva
záložné právo záložné právo Tezaurus občianskeho práva
obmedzenie rodičovských práv a povinností obmedzenie rodičovských práv a povinností Tezaurus občianskeho práva
pozastavenie rodičovských práv a povinností pozastavenie rodičovských práv a povinností Tezaurus občianskeho práva
pozbavenie rodičovských práv a povinností pozbavenie rodičovských práv a povinností Tezaurus občianskeho práva
zádržné právo zádržné právo Tezaurus občianskeho práva
právo spätnej kúpy právo spätnej kúpy Tezaurus občianskeho práva
právomoc súdov právomoc súdov Tezaurus občianskeho práva
právoplatnosť súdnych rozhodnutí právoplatnosť súdnych rozhodnutí Tezaurus občianskeho práva
neuplatnenie práva preklúzia Tezaurus občianskeho práva
zmluva o obstaraní predaja veci zmluva o obstaraní predaja veci Tezaurus občianskeho práva
predbežné opatrenia predbežné opatrenia Tezaurus občianskeho práva
zvláštne predbežné opatrenie zvláštne predbežné opatrenie Tezaurus občianskeho práva
predkupné právo predkupné právo Tezaurus občianskeho práva
predosvojiteľská starostlivosť predosvojiteľská starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
následky neuúčinných právnych predpisov (zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
predvedenie predvedenie Tezaurus občianskeho práva
predvolanie predvolanie Tezaurus občianskeho práva
preklúzia preklúzia Tezaurus občianskeho práva
premlčacia doba premlčacia doba Tezaurus občianskeho práva
plynutie premlčacej doby (zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník) premlčacia doba Tezaurus občianskeho práva
premlčanie premlčanie Tezaurus občianskeho práva
zmluva o preprave osôb zmluva o preprave osôb Tezaurus občianskeho práva
zmluva o preprave nákladu zmluva o preprave nákladu Tezaurus občianskeho práva
zabezpečovací prevod práva zabezpečovací prevod práva Tezaurus občianskeho práva
prevzatie dlhu prevzatie dlhu Tezaurus občianskeho práva
vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými Tezaurus občianskeho práva
nebytový priestor nebytový priestor Tezaurus občianskeho práva
konanie bez príkazu konanie bez príkazu Tezaurus občianskeho práva
príkazná zmluva príkazná zmluva Tezaurus občianskeho práva
zapretie otcovstva v prípadoch, ked svečí prvá domninka otcovstva zapretie otcovstva v prípadoch, ked svečí prvá domninka otcovstva Tezaurus občianskeho práva
zapretie otcovstva v prípadoch druhej domnienky otcovstva zapretie otcovstva v prípadoch druhej domnienky otcovstva Tezaurus občianskeho práva
verejný prísľub verejný prísľub Tezaurus občianskeho práva
príslušenstvo bytu príslušenstvo bytu Tezaurus občianskeho práva
príslušenstvo pohľadávky príslušenstvo pohľadávky Tezaurus občianskeho práva
príslušenstvo veci príslušenstvo veci Tezaurus občianskeho práva
príslušnosť súdov príslušnosť súdov Tezaurus občianskeho práva