Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
odporovateľný právny úkon (zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
bežné právne úkony (zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
záväzkový právny vzťah záväzok Tezaurus občianskeho práva
poistenie právnej ochrany poistenie právnej ochrany Tezaurus občianskeho práva
záložné právo záložné právo Tezaurus občianskeho práva
obmedzenie rodičovských práv a povinností obmedzenie rodičovských práv a povinností Tezaurus občianskeho práva
pozastavenie rodičovských práv a povinností pozastavenie rodičovských práv a povinností Tezaurus občianskeho práva
pozbavenie rodičovských práv a povinností pozbavenie rodičovských práv a povinností Tezaurus občianskeho práva
zádržné právo zádržné právo Tezaurus občianskeho práva
právo spätnej kúpy právo spätnej kúpy Tezaurus občianskeho práva
právomoc súdov právomoc súdov Tezaurus občianskeho práva
právoplatnosť súdnych rozhodnutí právoplatnosť súdnych rozhodnutí Tezaurus občianskeho práva
neuplatnenie práva preklúzia Tezaurus občianskeho práva
zmluva o obstaraní predaja veci zmluva o obstaraní predaja veci Tezaurus občianskeho práva
predbežné opatrenia predbežné opatrenia Tezaurus občianskeho práva
zvláštne predbežné opatrenie zvláštne predbežné opatrenie Tezaurus občianskeho práva
predkupné právo predkupné právo Tezaurus občianskeho práva
predosvojiteľská starostlivosť predosvojiteľská starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
následky neuúčinných právnych predpisov (zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
predvedenie predvedenie Tezaurus občianskeho práva