Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
spoluvlastníctvo spoluvlastníctvo Tezaurus občianskeho práva
spôsobilosť byť účastníkom konania spôsobilosť byť účastníkom konania Tezaurus občianskeho práva
spôsobilosť na právne úkony spôsobilosť na právne úkony Tezaurus občianskeho práva
spôsobilosť na protiprávne úkony spôsobilosť na protiprávne úkony Tezaurus občianskeho práva
spôsobilosť na práva a povinnosti spôsobilosť na práva a povinnosti Tezaurus občianskeho práva
spotrebiteľská zmluva spotrebiteľská zmluva Tezaurus občianskeho práva
spotrebiteľský spor spotrebiteľský spor Tezaurus občianskeho práva
správa majetku dieťaťa rodičmi správa majetku dieťaťa rodičmi Tezaurus občianskeho práva
sprostredkovateľská zmluva sprostredkovateľská zmluva Tezaurus občianskeho práva
stavby stavby Tezaurus občianskeho práva
strana v civilnom konaní strana v civilnom konaní Tezaurus občianskeho práva
striedavá osobná starostlivosť obidvoch rodičov striedavá osobná starostlivosť obidvoch rodičov Tezaurus občianskeho práva
súčasť veci súčasť veci Tezaurus občianskeho práva
súdny poplatok súdny poplatok Tezaurus občianskeho práva
súkromný znalecký posudok súkromný znalecký posudok Tezaurus občianskeho práva
svojprávnosť spôsobilosť na právne úkony Tezaurus občianskeho práva
termín termín Tezaurus občianskeho práva
trovy konania trovy konania Tezaurus občianskeho práva
trovy dôkazu trovy dôkazu Tezaurus občianskeho práva
uzavretie manželstva sobáš Tezaurus občianskeho práva