Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
medzištátne osvojenie (zákon č. 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
osvojiteľ osvojiteľ Tezaurus občianskeho práva
otcovstvo manžela matky ( zákon č. 36/2005 Z.z) učrenie otcovstva podľa prvej zákonnej podmienky Tezaurus občianskeho práva
určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov Tezaurus občianskeho práva
druhá zákonná domnienka otcovstva určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov Tezaurus občianskeho práva
určenie otcovstva rozhodnutím súdu určenie otcovstva rozhodnutím súdu Tezaurus občianskeho práva
tretia zákonná domnienka otcovstva ( zákon č. 36/2005 Z.z) určenie otcovstva rozhodnutím súdu Tezaurus občianskeho práva
zapretie otcovstva na návrh dieťaťa zapretie otcovstva na návrh dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
pestúnka starostlivosť pestúnka starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
platobný rozkaz platobný rozkaz Tezaurus občianskeho práva
európsky platobný rozkaz európsky platobný rozkaz Tezaurus občianskeho práva
rozkaz na plnenie rozkaz na plnenie Tezaurus občianskeho práva
podanie podanie Tezaurus občianskeho práva
podielové spoluvlastníctvo podielové spoluvlastníctvo Tezaurus občianskeho práva
procesné podmienky procesné podmienky Tezaurus občianskeho práva
učrenie otcovstva podľa prvej zákonnej podmienky učrenie otcovstva podľa prvej zákonnej podmienky Tezaurus občianskeho práva
poistenie majetku poistenie majetku Tezaurus občianskeho práva
poistenie osôb poistenie osôb Tezaurus občianskeho práva
poistenie zodpovednosti za škodu poistenie zodpovednosti za škodu Tezaurus občianskeho práva
poistná zmluva poistná zmluva Tezaurus občianskeho práva