Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke Tezaurus občianskeho práva
notár notár Tezaurus občianskeho práva
notárska činnosť notárska činnosť Tezaurus občianskeho práva
obhliadka obhliadka Tezaurus občianskeho práva
obmedzenie maloletého obmedzenie maloletého Tezaurus občianskeho práva
obnova konania obnova konania Tezaurus občianskeho práva
bezdôvodné obohatenie bezdôvodné obohatenie Tezaurus občianskeho práva
zmluva o obstaraní veci zmluva o obstaraní veci Tezaurus občianskeho práva
zmluva o obstaraní zájazdu zmluva o obstaraní zájazdu Tezaurus občianskeho práva
odvolanie odvolanie Tezaurus občianskeho práva
omeškanie veriteľa omeškanie veriteľa Tezaurus občianskeho práva
omeškanie dlžníka omeškanie dlžníka Tezaurus občianskeho práva
výchovné opatrenia výchovné opatrenia Tezaurus občianskeho práva
majetkový opatrovník majetkový opatrovník Tezaurus občianskeho práva
opravné prostriedky opravné prostriedky Tezaurus občianskeho práva
blízka osoba blízka osoba Tezaurus občianskeho práva
zaradenie blízkych osôb (zákon č. 400/2009 Z. z. zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) blízka osoba Tezaurus občianskeho práva
spoločná náhradná osobná starostlivosť spoločná náhradná osobná starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
zrušenie osvojenia zrušenie osvojenia Tezaurus občianskeho práva
osvojenie osvojenie Tezaurus občianskeho práva