Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
exekútor exekútor Tezaurus občianskeho práva
fotografické dielo fotografické dielo Tezaurus občianskeho práva
hodnotenie dôkazov hodnotenie dôkazov Tezaurus občianskeho práva
účastníci konania účastníci konania Tezaurus občianskeho práva
spôsobilosť byť účastníkom konania spôsobilosť byť účastníkom konania Tezaurus občianskeho práva
trovy konania trovy konania Tezaurus občianskeho práva
strana v civilnom konaní strana v civilnom konaní Tezaurus občianskeho práva
kúpna zmluva kúpna zmluva Tezaurus občianskeho práva
sociálna kuratela sociálna kuratela Tezaurus občianskeho práva
vecná legitimácia vecná legitimácia Tezaurus občianskeho práva
lehota lehota Tezaurus občianskeho práva
licenčná zmluva licenčná zmluva Tezaurus občianskeho práva
konanie o umorenie listín konanie o umorenie listín Tezaurus občianskeho práva
dôkaz listinou dôkaz listinou Tezaurus občianskeho práva
správa majetku dieťaťa správa majetku dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
dohľad nad výchovou maloletého dohľad nad výchovou maloletého Tezaurus občianskeho práva
výchova maloletého dieťaťa výchova maloletého dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
príspevok na výživu rozvedeného manžela príspevok na výživu rozvedeného manžela Tezaurus občianskeho práva
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Tezaurus občianskeho práva
manželstvo manželstvo Tezaurus občianskeho práva