Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
konania vo veciach určenia rodičovstva konania vo veciach určenia rodičovstva Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach osvojenia konania vo veciach osvojenia Tezaurus občianskeho práva
konanie o dedičstve konanie o dedičstve Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach obchodného registra konania vo veciach obchodného registra Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach notárskych úschov konania vo veciach notárskych úschov Tezaurus občianskeho práva
konanie o spôsobilosti na právne úkony konanie o spôsobilosti na právne úkony Tezaurus občianskeho práva
konanie vo volebných veciach konanie vo volebných veciach Tezaurus občianskeho práva
kúpna zmluva kúpna zmluva Tezaurus občianskeho práva
lehota lehota Tezaurus občianskeho práva
licenčná zmluva licenčná zmluva Tezaurus občianskeho práva
listinný dôkaz listinný dôkaz Tezaurus občianskeho práva
majetkový opatrovník majetkový opatrovník Tezaurus občianskeho práva
majetkové hodnoty majetkové hodnoty Tezaurus občianskeho práva
majetok majetok Tezaurus občianskeho práva
majiteľ patentu majiteľ patentu Tezaurus občianskeho práva
manželstvo manželstvo Tezaurus občianskeho práva
medzitýmny rozsudok medzitýmny rozsudok Tezaurus občianskeho práva
miestna príslušnosť súdov miestna príslušnosť súdov Tezaurus občianskeho práva
mimoriadne dovolanie mimoriadne dovolanie Tezaurus občianskeho práva