Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
predvolanie predvolanie Tezaurus občianskeho práva
preklúzia preklúzia Tezaurus občianskeho práva
premlčacia doba premlčacia doba Tezaurus občianskeho práva
plynutie premlčacej doby (zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník) premlčacia doba Tezaurus občianskeho práva
premlčanie premlčanie Tezaurus občianskeho práva
zmluva o preprave osôb zmluva o preprave osôb Tezaurus občianskeho práva
zmluva o preprave nákladu zmluva o preprave nákladu Tezaurus občianskeho práva
zabezpečovací prevod práva zabezpečovací prevod práva Tezaurus občianskeho práva
prevzatie dlhu prevzatie dlhu Tezaurus občianskeho práva
vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými Tezaurus občianskeho práva
nebytový priestor nebytový priestor Tezaurus občianskeho práva
konanie bez príkazu konanie bez príkazu Tezaurus občianskeho práva
príkazná zmluva príkazná zmluva Tezaurus občianskeho práva
zapretie otcovstva v prípadoch, ked svečí prvá domninka otcovstva zapretie otcovstva v prípadoch, ked svečí prvá domninka otcovstva Tezaurus občianskeho práva
zapretie otcovstva v prípadoch druhej domnienky otcovstva zapretie otcovstva v prípadoch druhej domnienky otcovstva Tezaurus občianskeho práva
verejný prísľub verejný prísľub Tezaurus občianskeho práva
príslušenstvo bytu príslušenstvo bytu Tezaurus občianskeho práva
príslušenstvo pohľadávky príslušenstvo pohľadávky Tezaurus občianskeho práva
príslušenstvo veci príslušenstvo veci Tezaurus občianskeho práva
príslušnosť súdov príslušnosť súdov Tezaurus občianskeho práva