informačná povinnosť mandatára


Preferovaný termín: informačná povinnosť mandatára
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.11.2020

Doktrinálna definícia: Mandatár musí mandanta oboznámiť so všetkými okolnosťami, ktoré sa pri plnení jeho záväzku vyskytnú a môžu mať vplyv na pokyny mandanta. Mandatár zásadne nemôže konať v rozpore s pokynmi mandanta.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne