chápanie právnej zodpovednosti v pozitívnom (aktívnom) zmysle


Preferovaný termín: chápanie právnej zodpovednosti v pozitívnom (aktívnom) zmysle
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.09.2020

Doktrinálna definícia: Vychádza zo spoločného nazerania na okamih vzniku tejto zodpovednosti a viaže ho už na vznik právnej povinnosti. To znamená, že aktívna právna zodpovednosť sa pokladá za esenciálnu súčasť samého právneho vzťahu, ktorého zložkou je primárna právna povinnosť, t. j. pôvodného právneho vzťahu. Zodpovednosť sa tu chápe, ako hrozba sankciou, ktorá vzniká súčasne s právnou (primárnou) povinnosťou.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne