hmotná zložka podnikania


Preferovaný termín: hmotná zložka podnikania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 16.10.2020

Doktrinálna definícia: Sú veci, či už hnuteľné (stroje a zariadenia, vstupné suroviny a pod.), alebo nehnuteľné (stavby, pozemky).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne