fakultatívne obchodné záväzkové vzťahy


Preferovaný termín: fakultatívne obchodné záväzkové vzťahy
Alternatívne termíny: zmluvné obchodné záväzkové vzťahy
Dátum poslednej zmeny: 16.10.2020

Doktrinálna definícia: Sú tie obchodnoprávne vzťahy, ktorých obchodný charakter je založený dohodou strán, na rozdiel od relatívnych a absolútnych záväzkových vzťahov, ktorých obchodný charakter je daný ex lege.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne