duálna právna úprava kúpnej zmluvy


Preferovaný termín: duálna právna úprava kúpnej zmluvy
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 09.03.2016

Doktrinálna definícia: V slovenskom súkromnom práve je upravená kúpna zmluva duálne. T. j. právna úprava je obsiahnutá v Občianskom zákonníku a v Obchodnom zákonníku. Právna úprava kúpnej zmluvy v Obchodnom zákonníku sa považuje za komplexnú úpravu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne