dôsledky zániku obchodného zastúpenia


Preferovaný termín: dôsledky zániku obchodného zastúpenia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 16.10.2020

Doktrinálna definícia: Ukončenie zmluvy o obchodnom zastúpení má za podmienok ustanovených zákonom za následok: a) vznik práva obchodného zástupcu na odstupné, b) vznik práva obchodného zástupcu na náhradu škody, c) dojednanie konkurenčnej doložky.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne