dokumentárna banková záruka


Preferovaný termín: dokumentárna banková záruka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 09.10.2020

Doktrinálna definícia: Plnenie banky môže byť podmienené predložením určitých dokumentov. V takom prípade ide o dokumentárnu bankovú záruku, pri ktorej je plnenie banky podmienené predložením určitých dokumentov (napr. faktúra, náložný list, konosament). Musí to však vyplynúť zo záručnej listiny.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne