dodávateľský úver


Preferovaný termín: dodávateľský úver
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2016

Doktrinálna definícia: Ide o doklad zaplatenia, resp. posunutie lehoty splatnosti kúpnej ceny, ceny za vykonanie diela alebo iného peňažného plnenia na základe inej ako úverovej zmluvy.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne