dispozitívne právne normy


Preferovaný termín: dispozitívne právne normy
Alternatívne termíny: ius dispositivum
Dátum poslednej zmeny: 02.11.2020

Doktrinálna definícia: Sú charakterizované tým, že záväzne určujú subjektívne práva a právne povinnosti jej adresátom.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník


Poznámky: Žiadne