delené záväzky


Preferovaný termín: delené záväzky
Alternatívne termíny: čiastkové záväzky
Dátum poslednej zmeny: 08.10.2020

Doktrinálna definícia: (Niekedy tiež čiastkové) sú ďalším prípadom záväzkov s viacerými subjektmi. Môže ísť o viacej subjektov na strane dlžníka alebo o viac subjektov na strane veriteľa. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že spoludlžníci sú zaviazaní rovným dielom.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník


Poznámky: Žiadne