kreditná platobná karta


Preferovaný termín: kreditná platobná karta
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.11.2020

Doktrinálna definícia: Umožňuje oprávnenému držiteľovi čerpať peňažné prostriedky do výšky dohodnutého úverového limitu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 510/2002 Z. z. - Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne