debetná platobná karta


Preferovaný termín: debetná platobná karta
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 16.02.2018

Doktrinálna definícia: Umožňuje oprávnenému držiteľovi čerpať peňažné prostriedky do výšky povoleného limitu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 510/2002 Z. z. - Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Poznámky: Žiadne