cieľ urovnania


Preferovaný termín: cieľ urovnania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.09.2020

Doktrinálna definícia: Cieľom urovnania je odstrániť spornosť alebo pochybnosť práv a povinností medzi stranami. Spornosť alebo pochybnosť sa môže týkať tak otázok skutkových, ako aj právnych.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne