Odvolanie verejného návrhu


Preferovaný termín: Odvolanie verejného návrhu
Alternatívne termíny: Revocation of a public proposal
Widerruf eines öffentlichen Vorschlags
Révocation d'une proposition publique
Revocación de una propuesta pública.
Nyilvános ajánlat visszavonása
Dátum poslednej zmeny: 26.04.2019

Legálna definícia: Verejný návrh možno odvolať, ak navrhovateľ odvolanie oznámi pred prijatím verejného návrhu spôsobom, ktorým sa verejný návrh zverejnil.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 277


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne