zádržné právo banky k uloženej veci


Preferovaný termín: zádržné právo banky k uloženej veci
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Legálna definícia: Banka má na zabezpečenie svojich práv zo zmluvy o uložení iných hodnôt zádržné právo k predmetu uloženia, dokiaľ sa v nej nachádza.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 707
Doktrinálna definícia: Banka má na zabezpečenie svojich práv zo zmluvy záložné právo k predmetu uloženia, dokiaľ sa v nej nenachádza.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 10Co/189/2017 ECLI:SK:KSBA:2017:1109237502.1


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne