Obstaranie inkasa prostredníctvom inej banky


Preferovaný termín: Obstaranie inkasa prostredníctvom inej banky
Alternatívne termíny: Direct debit through another bank
Lastschrift durch eine andere Bank
Prélèvement automatique auprès d'une autre banque
Débito directo a través de otro banco.
Közvetlen terhelés egy másik bankon keresztül
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2019

Legálna definícia: Ak má podľa zmluvy banka obstarať inkaso prostredníctvom inej banky určenej príkazcom, uskutočňuje sa inkaso touto bankou na účet a nebezpečenstvo príkazcu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 695


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne