zmluva o vkladovom účte


Preferovaný termín: zmluva o vkladovom účte
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Legálna definícia: Zmluvou o vkladovom účte sa zaväzuje banka zriadiť tento účet pre jeho majiteľa v určitej mene a platiť z peňažných prostriedkov na účte úroky a majiteľ účtu sa zaväzuje vložiť na účet peňažné prostriedky a prenechať ich využitie banke. Ak nie je mena v zmluve určená, platí, že sa účet zriaďuje v eurách. Na uzavretie zmluvy sa vyžaduje písomná forma.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 716
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa zaväzuje banka zriadiť vkladový účet pre jeho majiteľa v určitej mene a platiť z peňažných prostriedkov na účte úroky a majiteľ účtu sa zaväzuje vložiť na účet peňažné prostriedky a ponechať ich využitie banke (OBZ).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Banská Bystrica Spisová značka: 16C/186/2014 ECLI:SK:OSBB:2015:6114224191.1 Okresný súd Trenčín Spisová značka: 17C/14/2014 ECLI:SK:OSTN:2015:3113202420.6


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne