zmluva o prevádzke dopravného prostriedku


Preferovaný termín: zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Zmluvou o prevádzke dopravného prostriedku sa zaväzuje poskytovateľ prevádzky dopravného prostriedku (prevádzkovateľ) prepraviť náklad určený objednávateľom prevádzky dopravného prostriedku a na ten účel s dopravným prostriedkom buď vykonať jednu alebo viac vopred určených ciest, alebo v priebehu dohodnutej doby vykonať cesty podľa určenia objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť odplatu. Zmluva vyžaduje písomnú formu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 638
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa poskytovateľ prevádzky dopravného prostriedku (prevádzkovateľ) zaväzuje prepraviť na náklad určený objednávateľom prevádzky dopravného prostriedku a na ten účel s dopravným prostriedkom vykonať buď jednu, alebo viac vopred určených ciest, alebo v priebehu dohodnutej doby vykonať cesty podľa určenia objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Cob/10/2015 ECLI:SK:KSPO:2016:6413201331.2
Použitie v iných právnych predpisoch: 106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne