relatívny obchod


Preferovaný termín: relatívny obchod
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.11.2020

Legálna definícia:
Doktrinálna definícia: Termín pre obchodný záväzkový vzťah medzi podnikateľmi, ak už pri jeho vzniku s prihliadnutím na všetky okolnosti je zrejmé, že sa týka ich podnikateľskej činnosti. Za relatívny obchod sa považuje aj zmluva medzi podnikateľom a štátom alebo samosprávnym orgánom, pokiaľ jej obsahom je podnikateľská činnosť na uspokojovanie verejných potrieb.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Cob/49/2011 ECLI:SK:KSPO:2011:8310205031.1


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne